Suporta sa Pagsingil

Kung nasa site ka na ito dahil sa pagsingil na nasa sa iyong credit card statement mula sa BillPH.com, nasa tama kang lugar. Ang aming mga kinatawan ng Serbisyong Pangkostumer ay nakahanda sa pagbibigay sa iyo ng katangi-tanging antas ng serbisyo.

Para sa mabilis at mahusay na suporta patungkol sa isyu ng pagsingil, mangyaring padalhan kami ng email sa pamamagitan ng pagsagot at pagsumite ng pormularyo sa ibaba. Makikipag-ugnay sa iyo ang isa sa aming mga kinatawan ng Serbisyong Pangkostumer sa lalong madaling panahon.

Maaaring matawagan ang aming Departamento ng Pagsingil sa (408) 702-1036 o toll-free (U.S. at Canada lamang) sa (888) 575-8383.


Upang makipag-ugnay sa amin, pakibigay ang sumusunod na impormasyon:
*Pangalan:
*Apelyido:
*Username:
*URL ng Site:
*Email Address:
Upang makatanggap ng mabilis na pagtugon, mangyaring magbigay ng detalyadong impormasyon.
*Mga Puna:
 
* Mga Kinakailangang Patlang